Διεύθυνση: Γούναρη 2, Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 2106015297
Φαξ: 2130222774
Ισολογισμοί Cinegram 2012, 2013
Ισολογισμοί Cinepos 2012, 2013